1

Fragment maszynowni chłodu i popm ciepła dla SCC Katowice.


2

Fragment elewacji SCC Katowice.


3

Fragment maszynowni chłodu i pomp ciepła dla SCC Katowice.


4

Wieże chłodnicze dla SCC Katowice.


5

Centrala wentylacyjna dla Color Cap w Jejkowicach.


6

Instalacja wentylacyjna dla Color Cap w Jejkowicach (powyżejmaszyn drukarskich).


7

Instalacja wentylacji hali sportowej w Kędzierzynie Koźlu.


8

Instalacja wentylacji hali sportowej w Kędzierzynie Koźlu.


9

Centrale wentylacyjne zewnętrzne hali sportowej w Kędzierzynie.


10

Elewacja hali sportowej w Kędzierzynie Koźlu.


11

Kolektor rozdzielczy węzła wymiennikowego dla UWM Olsztyn (w trakcie montażu).


12

Fragment elewacji bibilioteki UWM Olsztyn.